Privacy verklaring

Privacyverklaring 
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 03/05/2018.
Privacy notice voor de webshop/onderneming:
Maxisafety
a division of
BFH Protection N.V.
Industrieweg 122 E3
B-9032 Wondelgem
BTW BE 0458.107.937
H.R. GENT
TEL. 09/253.85.33
info@maxisafety.be
www.maxisafety.be
in een positie als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.
 
Algemeen
Als onderneming streven wij ernaar om op een wettelijke, correcte en transparante manier uw persoonsgegevens te verwerken. In onderhavig document informeren wij u o.a. over welke persoonsgegevens wij van u verwerken, wat de hieraan verbonden doelstellingen zijn.  Wij beperken de verzameling van persoonsgegevens tot enkel de gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn. Wij vragen eerst om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist.
Identificatie van de verwerkingsverantwoordelijke
BFH Protection N.V.  is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. De contactpersoon i.v.m. gegevensbescherming is Bernard Hoste. Binnen onze onderneming zijn alle persoonsgegevens enkel toegankelijk voor personen die daar binnen hun specifiek takenpakket de verantwoordelijkheid toe hebben en waarvan de toegang uitdrukkelijk vereist is tot uitoefenening van het desbetreffende takenpakket. Voor uw bijkomende vragen rond identificatie kan u ons steeds contacteren via de gegevens die in deze privacyverklaring vermeld zijn.
Identificatie van de persoonsgegevens
De persoonsgegevens worden op rechtstreekse wijze verzameld. In voorkomend geval worden deze gegevens rechtstreeks overhandigd door het invullen van documenten, het elektronisch of telefonisch meedelen ervan of het overhandigen van visitekaartjes. Het gaat hierbij onder meer om gegevens zoals naam, voornaam, adresgegevens, geslacht, IP-adres, bedrijfsnaam, functie binnen een bedrijf, telefoonnummer, mobilofoonummer, faxnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer en taalvoorkeur.
Doeleinden van de verwerking
Om bepaalde diensten op kwalitatieve wijze te kunnen aanbieden heeft de onderneming diverse persoonsgegevens, zoals in de privacy verklaring omschreven, nodig. Wij verwerken persoonsgegevens op basis van volgende rechtsgronden: ondubbelzinnige toestemming, uitvoering van een overeenkomst, gerechtvaardigd belang of een wettelijke verplichting.
Uw gegevens worden afhankelijk van de concrete situatie gebruikt voor volgende doeleinden:  om de te sluiten overeenkomst op een correcte manier te kunnen uitvoeren, voor het aangaan van overeenkomsten, de dienstverlening te kunnen uitvoeren, voor het beantwoorden van vragen, voor het aangaan van arbeidsovereenkomsten, om te voldoen aan wettelijke vereisten, in het kader van risicobeheer en kwaliteitscontrole, voor marketingdoeleinden i.v.m. het versturen van informatie omtrent producten en diensten van de onderneming, in het kader van relatiebeheer en beheer van klantendossiers.
Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij willen informeren over onze producten en/of diensten via e-mail. Deze nieuwsbrief wordt enkel verstuurd naar het e-mailadres van abonnees waarvan wij de expliciete toestemming bekomen hebben. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.
Reclame
Wij kunnen informeren over nieuwe producten en diensten via onze website, per post, per e-mail, via social media of per telefoon,  dit rekening houdende met de wettelijke bepalingen.
Publicatie
Wij publiceren uw klantgegevens niet.
Advertenties
Onze website vertoont advertenties.
Sociale media
In onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.
Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners die betrokken zijn bij de uitvoering van de beschreven doeleinden in deze privacyverklaring. Wij bezorgen de gegevens niet aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht is of mits uw uitdrukkelijke toestemming.
Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.
Cookies
Een cookie is een klein bestand dat toestemming vraagt om op uw computer te worden geplaatst. Zodra u akkoord gaat, wordt het bestand toegevoegd en helpt de cookie het internetverkeer te analyseren of laat het u weten wanneer u een bepaalde site bezoekt. gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie.  U kunt ervoor kiezen om cookies te accepteren of te weigeren. Indien uw webbrowsers cookies automatisch accepteren kan U uw browserinstellingen wijzigen om cookies te weigeren als u dat wilt. Dit kan ervoor zorgen dat u niet ten volle kunt profiteren van de website.
Bewaartermijnen
De persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig is voor om de doelen waarvoor ze zijn verstrekt te verwezelijken.
Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij raden aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onze contactgegevens. Aan elke vraag tot uitoefening van een individueel recht wordt binnen een redelijke termijn en kosteloos gevolg gegeven.  Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Als betrokkene worden voor u o.a. volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens door de onderneming gegarandeerd:  recht op inzage van uw persoonsgegevens,  recht op verbetering  van uw persoonsgegevens, recht op verwijdering van uw persoonsgegevens, recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens,  recht op overdraagbaarheid  van uw persoonsgegevens, recht op weigering automatische gegevensverwerking van uw persoonsgegevens en recht op intrekking van de toestemming van uw persoonsgegevens.  
Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.
Klachten
Indien u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kan U ons contacteren. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit.
Contactgegevens
Indien u nog vragen heeft kan u ons contacteren op onderstaande adres:
Maxisafety.be
BFH Protection N.V.
Industrieweg 122 E3
B-9032 Wondelgem
BTW BE 0458.107.937
H.R. GENT
TEL. 09/253.85.33
info@maxisafety.be
www.maxisafety.be

Winkelwagen
Scroll naar boven